Avís legal

Informació general

CAL REI, S.A. (d’ara endavant, CAL REI), amb NIF A17139874, Societat Anonima de nacionalitat espanyola amb domicili al carrer Nou 25, 17001, Girona (SPAIN) està degudament inscrita en el Registre Mercantil de Girona, amb les següents dades registrals d’inscripció: Volum 617. Llibre 516 de la secció 3ª. Foli 98, full 8894. Inscripció 1ª.

CAL REI és titular del domini web www.calrei.com.

Per contactar amb CAL REI, ho podeu fer:

Correu postal: carrer Nou 25, 17001 Girona (SPAIN).
Correu electrònic: info@calrei.com
Tel. +34 972 200 178

Condicions d’ús

www.calrei.com, ha estat dissenyat per a donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació i productes de CAL REI.

www.calrei.com té continguts que han estat elaborats amb fins únicament informatius.

Aquests continguts poden ser modificats i/o actualitzats sense prèvia notificació.

L’actualització de www.calrei.com està subjecte a les presents condicions d’ús. El fet d’accedir i utilitzar els materials continguts implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.

El preu dels articles és el que s'indica en cada moment a la web, excepte en cas d'error manifest (ex.: que el preu d'un article sigui 0€). CAL REI es reserva el dreta d'anul.lar les compres amb clars errors en el preu dels articles i fer la devolució de l'import pagat.

Advertim que les imatges i/o fotografies dels producte poden no ser fidels al producte real, entenent doncs que en la captura de la imatge es poden donar brillantors i reflexes que puguin confondre, i entenent també que les llums, pantalles i impressions alteren els colors i brillantors del producte real.

Responsabilitat

A CAL REI oferirem els serveis del nostre lloc web, velant sempre per l’adequat funcionament del mateix. No obstant, ens reservem el dret a interrompre l’accés al nostre lloc web o la prestació dels nostres serveis en qualsevol moment, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per errors en el subministrament elèctric o qualsevol altra causa justificada.

CAL REI no serà responsable en cas d’existir interrupcions, retards, errors, mal funcionament o altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de CAL REI.

CAL REI no es fa responsable dels danys derivats de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi pot trobar.

Els enllaços o links que conté www.calrei.com poden conduir a altres pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals CAL REI no exerceix cap tipus de control.

Tot i els sistemes de protecció dels que disposem, CAL REI no dóna garantia de l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta web. En conseqüència CAL REI no respon pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Propietat Intel·lectual  i del contingut

La totalitat dels continguts de www.calrei.com, estan protegits pels drets de la propietat industrial i intel·lectual, titularitat de CAL REI, incloent, sense limitació, disseny gràfic, logotips, imatges, textos, il·lustracions, fotografies, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web.

La reproducció, distribució, comunicació al públic, transformació, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació, en qualsevol format online o offline que no hagi estat expressament autoritzada pel titutar dels drets d’explotació, queden expressament prohibides.

CAL REI no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis i productes oferts. Així mateix, la marca CAL REI és una marca registrada en l’activitat relacionada i de propietat de CAL REI S.A.

En el cas de dades o continguts facilitats pels usuaris al lloc web www.calrei.com i als seus subdominis, l’usuari concedeix a CAL REI el dret no exclusiu, exempt de drets d’autor i/o propietat intel·lectual, de forma perpètua, irrevocable i totalment transferible a tercers, a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear serveis derivats, distribuir i exhibir aquestes ressenyes i comentari a tot el món i en qualsevol mitjà de comunicació.

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/ 1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal CAL REI posa a la seva disposició la següent informació:

CAL REI és una empresa privada amb domicili al carrer Nou 25, 17001 Girona SPAIN, titular de www.calrei.com i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris en aquest web o a les nostres botigues físiques.

La comunicació de les dades de caràcter personal dels usuaris de www.calrei.com comporta el consentiment inequívoc perquè aquestes siguin incorporades en un fitxer automatitzat, sota la responsabilitat de CAL REI.

A tal efecte CAL REI,  de conformitat amb el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les  mesures necessàries  per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats. La informació que CAL REI rep dels usuaris d’aquest lloc web o de les nostres botigues físiques és tractada amb la màxima confidencialitat.

La incorporació de les seves dades al fitxer té com a finalitat poder gestionar, administrar i agilitzar els nostres serveis, així com l’enviament de notificacions en suport electrònic o en paper d’informació relativa a CAL REI.

Dret d’accés, rectificació o cancel·lació de dades

Pot exercir els drets reconeguts per la Llei i, en particular els drets d’accés rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per la cessió de les seves dades. Podrà exercir aquests drets de tres maneres:

  1. A través de www.calrei.com iniciant sessió amb el seu perfil d’usuari.
  2. Per email a l’adreça info@calrei.com.
  3. Per escrit a l’adreça postal:   CAL REI. Departament web. Carrer nou 25, 17001 Girona (Spain).

Informació ràpida sobres les "Cookies"

www.calrei.com utilitza “cookies” per poder emmagatzemar dades anònimes amb finalitats estadístiques i poder donar un millor servei. Aquesta informació es coneix normalment com a “cookies” i ajuda seguir millorant la web.

El web de CAL REI, en cap cas pot obtenir informació personal del seu ordinador.

Què són i per què es recomana habilitar les “Cookies” del navegador?

Les cookies són petits arxius creats pels llocs web per desar informació. Quan entra a www.calrei.com, el web sol.licita al seu navegador que col.loqui una sèrie de cookies a l’equip, el què representarà una forma segura de personalitzar la compra o visita al web de CAL REI.

CAL REI recomana que activi les cookies en el seu navegador web, ja que hi ha diferents serveis de web que deixaran de funcionar si les cookies no estan habilitades, com és per exemple els productes visitats durant la navegació. El lloc web www.calrei.com pot instal.lar també cookies de tercers que permeten millorar els serveis que donem. Un exemple d’aquest ús són els serveis de Google Analytics.

Per obtenir més informació sobre l’activació de cookies utilitzi el menú d’ajuda del seu navegador. En aquest mateix menú podrà comprovar que pot determinar de quins llocs web desitja acceptar cookies. Tingui en compte que la deshabilitació de les cookies podria afectar el correcte funcionament de determinades seccions del nostre web. Si no vol rebre “cookies” o desitja que se li comuniqui quan si han col.locat, pot configurar el seu navegador sempre que el navegador ho permeti:

  • Safari, a l’opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat.
  • Internet Explorer, a l’opció de Herramientas, seleccionant Opcions d’Internet i accedint a Privacitat.
  • Firefox per a Mac a l’opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat, accedint a l’apartat Mostrar Cookies.
  • Firefox per a Windows a l’opció de menú de Herramientas. Seleccionant Opcions, accedint a Privacitat i després a Usar una configuració personalitzada per l’historial.
  • Chorome per a Mac a l’opció de menú Herramientas, seleccionant Preferències, accedint a Avançades i després a l’opció Configuració Contingut de la secció Privacitat. i finalment marcant Cookies en el diàleg Configuració de contingut.
  • Chrome per a Windows, a l’opció de menú de Herramientas, seleccionant opcions, accedint a Avançades i després a l’opció Configuració Contingut de la secció Privacitat, i finalment marcant Cookies en el diàleg Configuració de contingut.

CAL REI es reserva el dret de modificar el criteri respecte a l’ús de “cookies”.

Última actualització: 12/10/2017