Pagament i seguretat

Pagament amb targeta

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, CAL REI utilitza el sistema de “pagament segur” CYBERPACK de “la Caixa”. En aquest sentit, totes les transaccions que es realitzen a través del Cyberpac comptaran amb les millors garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i les seves entitats emissores, i comerços i les seves entitats adquirents.

El CYBERPACK implementa SSL (secure sockets layer) a totes les comunicacions, fet que impedeix la intercepció de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s’estableixin durant la transacció.

Per al pagament amb targetes de crèdit i dèbit (Visa o MasterCard), CAL REI només accepta transaccions CES (Comerç Electrònic Segur) amb el protocol internacional 3D Secure que es marca amb els distintius Verified by Visa i MasterCard SecureCode.

El Comerç Electrònic Segur és una iniciativa que té com a principi bàsic garantir la seguretat en les transaccions per Internet. Al realitzar el pagament a través de la passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a Comerç Electrònic Segur. A continuació, connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual sol·licitarà que autoritzi l’operació a través d’un codi personal d’autentificació. L’operació només s’efectuarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d’autentificació. En cas contrari, la transacció serà rebutjada.

Com a mesura complementària al sistema de “Pagament Segur” i amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d’Internet, CAL REI es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que es cregui oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) per tal que la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

Transferència bancària

Per abonar la teva comanda mitjançant transferència bancària, hauràs de seguir les instruccions que t’indica la plataforma de pagament del banc que més prefereixis. Hauràs de realitzar la transferència identificant-te amb el teu nom i cognoms, indicant CAL REI, S.A. com a beneficiari i especificant els dígits del teu número de comanda (pots obviar els 0 a l’esquerra) com a concepte.

Qualsevol cost relatiu a la transferència bancària serà responsabilitat del client.
La quantitat de la transferència bancària haurà de cobrir l’import total de la comanda (impostos i despeses d’enviament incloses). En cas que el pagament rebut no cobreixi la totalitat de la comanda, aquesta serà cancel·lada.
El pagament ha d’efectuar-se durant els 3 dies laborables següents a la realització de la compra, sinó aquesta serà cancel·lada. CAL REI podrem sol·licitar-te prova del pagament, en cas que aquest no es pugui localitzar.

Els pagaments que no es puguin identificar seran retornats al compte bancari des del que es van originar, després de deduir les despeses administratives.
Els pagaments per transferència bancària només es podran realitzar en Euros.
En cas d’haver realitzat diverses comandes per separat (amb diferents números de comanda), s'haurà de fer una transferència separada per cada una de les comandes i per l’import corresponent. Si una sola transferència cobreix diverses comandes, s'haurà d'enviar un resguard de pagament a calrei.web@calrei.com, ja que sinó no podrem detectar els pagaments i tots ell seran cancel·lats.

Pagament amb PayPal

Amb la voluntat de facilitar la compra i la tranquilitat en el pagament d'aquesta, CAL REI dóna la possibilitat de realitzar els pagaments a través de la plataforma de pagament PayPal.

Què és PayPal? PayPal és la forma fàcil i segura de pagar i rebre pagaments sense compartir la teva informació financera. Segura perquè la teva informació financera estarà fora de perill gràcies a un sistema d'encriptació automàtica ja avançats sistemes contra el frau. No hauràs de teclejar més els números de la targeta de dèbit o crèdit. Fàcil perquè vincula la targeta o el teu compte bancari al teu compte PayPal.