Benvingut a la pàgina web de CAL REI S.A.

A continuació, li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que calrei.com és un domini de l'empresa CAL REI, SA amb domicili fiscal a C.Nou 24, 17001 Girona.

La societat es denomina CAL REI, S.A. amb CIF: A17139874 que figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 617. Llibre 516 de la secció 3ª. Foli 98, full 8894. Inscripció 1ª (en endavant, CAL REI).

Normes d'utilització

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i el present Avís Legal.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

Propietat intel·lectual i del contingut

Les pàgines del lloc web (calrei.com) i la informació i elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos, així com logotips, marques, noms comercials i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el programari de funcionament i desenvolupament del lloc web, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CAL REI és legítim titular o llicenciatari.

Queda prohibida qualsevol forma d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense autorització prèvia i expressa.

CAL REI no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis i productes oferts.

En el cas de dades o continguts facilitats pels usuaris a la pàgina web (calrei.com) i als seus sub-dominis, l'usuari concedeix a CAL REI el dret no exclusiu, exempt de drets d'autor i / o propietat intel·lectual, de forma perpètua, irrevocable i totalment transferible a tercers, a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear serveis derivats, distribuir i exhibir aquestes ressenyes i comentaris a tot el món i en qualsevol mitjà de comunicació.

Responsabilitat

El lloc web (calrei.com), ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a la informació i productes de CAL REI, amb la intenció que sigui un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, l'informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

CAL REI no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, híper-vincles o links.

CAL REI no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

  1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.
  3. Ús indegut o inadequat del lloc web (calrei.com).
  4. Errors produïts per un mal funcionament de el navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web (calrei.com), podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats. Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web (calrei.com).

CAL REI no dóna garantia de l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquesta web. En conseqüència CAL REI no respon pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Continguts

El fet d'accedir i utilitzar els materials continguts implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.

El lloc web (calrei.com) té continguts que han estat elaborats amb fins únicament informatius. Aquests continguts poden ser modificats i / o actualitzats sense avís previ.

El preu dels articles és el que s'indica en cada moment a la web, excepte en cas d'error manifest (ex .: que el preu de l'article sigui de 0 €). CAL REI es reserva el dret d'anul·lar les compres amb clars errors en el preu dels articles i fer la devolució de l'import pagat.

Advertim que les imatges i / o fotografies dels productes poden no ser fidels al producte real, entenent doncs que en la captura de la imatge es poden donar brillantors i reflexos que puguin confondre, i entenent també que els llums, pantalles i impressions alteren els colors i brillantors del producte real.